BBC2.nl is een site met foto's en allerlei links, die ergens te maken hebben met Spoolde.
De naam heeft geen diepere betekenis, maar was gewoon de eerste korte naam die vrij was.
Info websi